Programul Casa Verde Fotovoltaice, suspendat

1

Programul Casa Verde Fotovoltaice se suspendă, ca urmare a Hotărârii Curții de Apel Oradea în dosarul în urma căruia Administrația Fondului pentru Mediu a fost reclamată de către o firmă de panouri fotovoltaice. Publicarea listei instalatorilor validați a fost suspendată până la soluționarea definitivă a cauzei.

 

Prin această decizie s-a dispus suspendarea executării Deciziei de soluționare a contestației privind respingerea dosarului de validare al firmei reclamante ca și instalator publicat pe site-ul AFM în data de 28 august 2023 și suspendarea întregii proceduri de publicare a listei instalatorilor validați, de alegere a acestora de către beneficiari și de încheiere a contractelor de participare și de finanțare până la soluționarea definitivă a cauzei. Administrația Fondului pentru Mediu va depune cerere de recurs la Curtea de Apel Oradea în vederea deblocării și reluării Programului Casa Verde Fotovoltaice 2023 în cel mai scurt timp.

“Administrația Fondului pentru Mediu a respectat întocmai toate procedurile privind validarea/invalidarea instalatorilor prevăzute în Ghidul de finanțare a Programului Casa Verde Fotovoltaice, inclusiv în cazul respingerii dosarului depus de firma reclamantă.  Astfel, în data de 12 mai 2023, Administrația Fondului pentru Mediu a solicitat prin intermediul aplicației informatice instalatorului firmei reclamante să încarce în aplicație în termen de 5 zile lucrătoare, atestatul emis de ANRE fiind un document care lipsea din dosarul depus în vederea participării în program. Lipsa acestui document atrage respingerea cererii de validare dacă nu se transmite instituției prin intermediul aplicației în termen de 5 zile lucrătoare. Ca urmare a neîncărcării documentului lipsă, dosarul instalatorului firmei a fost respins. Decizia de respingere a dosarului a fost contestată de instalatorul firmei. De asemenea, în urma reanalizei în cadrul Comisiei de soluționare a contestațiilor, s-a confirmat motivul de respingere, decizie ce a fost postată în data de 28 august 2023 pe site-ul AFM. Administrația Fondului pentru Mediu va depune toate eforturile pentru a clarifica situația și pentru a debloca și relua Programul Casa Verde Fotovoltaice în cel mai scurt timp.”, a transmis conducerea AFM.