Solicitarea primarilor de municipii

1

Asociația Municipiilor din România (AMR) a solicitat, marți, Ministerului Educației Naționale  și Ministerului Finanțelor Publice să respecte legislația în vigoare privind asigurarea finanțării transportului elevilor în interiorul municipiilor /orașelor de la bugetul de stat .

Într-un comunicat de presă, AMR arată că potrivit unui proiect de ordonanță de urgență, inițiat de MEN , se intenționează modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011, astfel încât nu se va asigura finanțarea transportului local al elevilor (în interiorul municipiilor/orașelor)  din bugetul de stat, transferând această obligație autorităților locale.

AMR atrage atenția că Legea 226/2020 (care a modificat  Legea educației naționale / 1/2011) stipulează clar ,fără evhivoc ,că: „Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate la servicii publice de transport local şi judeţean, pe tot parcursul anului calendaristic ” , finanțarea asigurându-se de la bugetul de stat.

Urmare aprobării de către Parlament a Legii bugetului de stat pe anul 2021 municipiile și-au construit bugetele pe anul în curs plecând de la legislația în vigoare, respectiv de la asigurarea finanțării acestui capitol de cheltuieli de la bugetul de stat .

„Aprobarea acestei ordonanțe de către Guvernul României prin care se încearcă modificare legislației privind finanțarea de la bugetul de stat a transportului elevilor, prin OUG , după aprobarea bugetului în parlament, este de natură să creeze dezechilibre bugetare pe care municipiile nu le pot asigura din surse proprii, punând în pericol chiar  funcționarea eficientă a sistemului de învățământ preuniversitar la nivel național”, se arată în comunicatul AMR semnat de președintele AMR, Emil Boc.