Proiectul derulat de APAREGIO Gorj S.A. din fonduri europene nerambursabile intră într-o nouă etapă de finanțare

14

Contractului de Finanțare pentru implementarea proiectului cod SMIS: 320810 intitulat: “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Gorj – etapa II”, cu  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă (AM PDD.) a fost semnat de către președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară –”ADIA” Gorj, Cosmin Popescu, și  de către directorul General al APAREGIO Gorj SA, Traian Pătrășcoiu.

Perioada de implementare a proiectului este de 84 de luni, respectiv între data de 01.01.2021 și 31.12.2027, valoarea totală a contractului fiind de 956.725.151,66 lei, pe următoarea structură de finanțare:

  • – valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR – 644.109.801,52 lei;
  • – valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 98.510.910,81 lei;
  • – Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar (unitățile administrativ teritoriale beneficiare) – 15.155.524,75 lei;
  • – Valoarea veniturilor nete generate (contribuția APAREGIO Gorj SA) – 48.368.695,99 lei.

Adevărul este că fiecare pas înainte care ne apropie de obiectivul implementării ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj ne face munca mai ușoară, ceea ce ne determină să rămânem motivați, deoarece ceea ce ne dorim reprezintă rezultatul unor eforturi îndelungate“, se arată într-un comunicat de presă al Aparegio..