Pensionarii, așteptați să ridice biletele de tratament

0

S-au primit biletele de tratament balnear pentru seria nr.12/2023 cu data de intrare în perioada 26 – 29 AUGUST 2023. În această serie, Casei Județene de Pensii Gorj i-au fost repartizate 174 de bilete pentru tratament balnear.

Din cele 174 de bilete pentru tratament balnear primite de către CJP Gorj, 163 de bilete au fost alocate automat, prin aplicația SPA, solicitanților în funcție de punctajul obținut. Repartizarea nominală pe stațiuni este afișată la sediul instituției, cât și pe pagina de internet a CJP Gorj: https://cjpgorj.ro/prestatii/bilete-de-tratament/2023.

Conform CRITERIILOR, diagrama de alocare automată a biletelor de tratament balnear, realizată de aplicația informatică SPA, NU POATE FI MODIFICATĂ. Biletele de tratament balnear, atât cele repartizate cât și cele nerepartizate, se pot ridica de la sediul instituției în zilele de 09, 10, 11, 16, 17, 18 și 21 august 2023, în funcție de data comunicată fiecarui beneficiar.

În cazul în care titularul nu se prezintă pentru ridicarea biletului la data programată și nu a anunțat, în prealabil, compartimentul gestiune bilete de tratament, despre acest fapt, repartiția este anulată iar biletul se redistribuie altui solicitant.

Situația locurilor disponibile pentru seria nr.12/2023, cu data de intrare în perioada 26 – 29 august 2023, se prezintă astfel:

  • AMARA – 2 locuri
  • MONEASA – 3 locuri
  • OCNA SUGATAG – 2 locuri
  • PUCIOASA – 2 locuri
  • TG-OCNA – 2 locuri

Aceste locuri se pot elibera persoanelor interesate, indiferent dacă au depus sau nu cerere. Toate biletele nevalorificate până în data de 21 august 2023, ora 16:00, vor fi redistribuite începând cu data de 22 august 2023, ora 8:00, până inclusiv în data de începere a seriei.

Biletele de tratament balnear se eliberează beneficiarilor numai după legitimarea acestora, acestea fiind eliberate doar personal titularului, sau unei alte persoane, desemnate de către titular prin procură autentificată, din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.