Cine proiectează drumul expres Craiova – Târgu Jiu

2

CNAIR anunță desemnarea câștigătorului pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic de execuție necesare construcției drumului expres Craiova – Târgu Jiu.

Rezultatul procedurii de atribuire a contractului având ca obiect „Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul Drum Expres Craiova – Târgu Jiu” a fost stabilit marți.

Ofertantul desemnat câștigator este Asocierea SC EGIS ROMANIA SA – SC SEARCH CORPORATION SRL cu prețul de 20.247.133,77 Lei fără TVA.

Durata contractului este de 24 luni de la data de începere a contractului.

„Semnarea contractului de achiziție publică va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații și respectiv după soluționarea tuturor contestațiilor/plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire”, transmite CNAIR.