CEO licitează pentru transportul salariaților Carierei Pinoasa

1

Complexul Energetic Oltenia demarează o licitație a asigura transportul salariaților de la Cariera Pinoasa la domiciliu și retur. Licitația are loc astăzi, iar valoarea contractului este de 269.999,48 lei, fără TVA.

Sursa de finanțare a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit: surse proprii în cuantum de 269.999,48 lei, färă TVA.

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: cel mai bun raport calitate pret in condițiile respectării specificatiilor tehnice prevazute in caietul de sarcini si a documentelor de calificare solicitate prin documentația de atribuire. 9. La oferta de bază nu se admit oferte alternative. Nu se interzice asocierea operatorilor economici si subcontractarea. Atunci când un grup de operatori economici depune ofertă comună, situatia economică și financiară, capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul când oferta care va fi declarată castigatoare va fi o ofertă depusă in comun de mai mulți operatori economici, asocierea ofertanților respectivi in scopul indeplinirii contractului, va fi autentificată la notar – cu desemnarea unui lider de asociatie fara obligatia ca prin această asociere să se formeze o nouă persoană juridical

Durata contractului: 45 zile. Garanția de bună execuție: 10% din valoarea contractului.”, se arată în comunicatul transmis de companie.