500 de lei pentru elevii defavorizați din Târgu Jiu

1

Direcția Publică de Protecție Socială din cadrul Primăriei Târgu Jiu a demarat acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional.

Potrivit OUG nr. 133/2020, beneficiază de această facilitate, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial.

Tichetele sociale, emise pe suport electronic, vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare constând în: articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:

  • să aibă domiciliul în municipiul Târgu Jiu;
  • venitul lunar net pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an să fie de până la 1.115 lei pentru copiii învățământului de stat primar și gimnazial, iar pentru copiii din învățământul de stat preșcolar, venitul lunar net pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, să fie de până la 284 lei;
  • să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau la școală.

Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru sprijin educațional este de 500 lei/an școlar.

Pentru anul şcolar 2020-2021 cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului la sediile celor două structuri ale DPPS, respectiv  Clubul Vârstei a Treia din str. Olteniței și Clubul Vârstei a Treia din str. Mioriței, de luni pînă vineri, în intervalul programului de lucru 8.00 – 16.00.