Seceta începe să se facă simțită la Novaci

4

Locuitorii din Novaci sunt sfătuiți să nu folosească apa pentru irigații, deoarece au început să se facă simțite efectele secetei.

„Având în vedere diminuarea debitelor  surselor de apă care asigură alimentarea orașului Novaci, din cauza temperaturilor ridicate din ultima perioadă , Aparegio Gorj S.A. – CED Novaci, anunţă că există anumite zone în care presiunea în reţeaua de distribuţie a apei potabile este mai scăzută: str.Rânca, str.Scărița, str.Nucilor, str.Brezulescu,str.Parângului.

CED Novaci suplimentează necesarul de apă potabilă pentru orașul Novaci , în intervalul orar 06 00 -21.00

Amintim consumatorilor că folosirea apei în alte scopuri decât cel menajer duce la o creștere a consumurilor peste capacitatea maximă instalată a sistemelor de alimentare cu apă, ceea ce determină dificultăți în asigurarea furnizarii apei potabile la o presiune normală.

Pentru a evita eventualele efecte negative cauzate de presiunea scăzută, inclusiv de lipsa apei, recomandăm utilizatorilor afectați să-și creeze rezerve de apă potabilă, rezerve strict pentru scopuri menajere.

Recomandăm tuturor cetățenilor să utilizeze responsabil apa potabilă, acordând prioritate băutului, nevoilor igienico-sanitare și casnice“, au transmis reprezentanții Aparegio.