Mama adolescentei agresoare lucrează la Protecția Copilului Gorj

3

Mama adolescentei care a bătut și umilit o fată de 13 ani din Târgu Jiu este angajată a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj.

Femeia lucrează în instituție din data de 14.10.2002, în funcţia de asistent medical principal, anunță instituția.

Aceasta îşi desfăşoară activitatea la unul din complexurile de servicii sociale din subordinea DGASPC, ai cărui beneficiari sunt copii cu handicap grav.

În această perioadă, nu a fost sancţionată disciplinar, activitatea sa fiind evaluată anual la nivelul calificativului „foarte bine”.

„Faptul că aceasta este mama fetei implicate în scandalul în care o minoră este lovită de alţi trei minori, nu poate duce la dispunerea de către angajator a unei sancţiuni disciplinare, angajata instituţiei noastre nesăvârşind vreo abatere disciplinară, cu atât mai mult nu poate dispune concedierea acesteia. Conform art. 61 din Codul muncii, angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în următoarele situaţii:

– în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinară;

– în cazul în care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condiţiile Codului de procedură penală;

– în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat;

– în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat.
Salariata nu se află în niciuna din cele patru situaţii.
Mai mult decât atât, tot potrivit art. 59 lit. „a” din Codul Muncii, este interzisă concedierea salariaţilor: pe criterii de rasă, cetăţenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, opţiune politică, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, apartenenţă la o categorie defavorizată”, a transmis DGASPC Gorj.