UCB caută director. Condiții!

1

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante de conducere de director general administrativ I (S) în cadrul Direcției Generale Administrative.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

  • nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată;
  • domeniul studiilor – economic și tehnic;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 10 ani;
  • vechime în funcții de conducere – minimum 8 ani;
  • nu a avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani și nu se află sub interdicția de a ocupa funcții de conducere ca urmare a unei sancțiuni disciplinare;
  • alte competențe (cunoașterea unei limbi străine, cunoștințe operare PC, carnet de conducere, alte abilități și deprinderi, experiență managerială în domeniul învățământului sau într-o funcție de conducere similară, etc.).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

08 septembrie 2020, ora 16:00: data limită de depunere a dosarelor;

16 septembrie 2020, ora 10:00: proba scrisă – la sediul rectoratului, din Bd. Republicii nr. 1;

18 septembrie 2020, ora 10:00: proba interviu.