Peste 3.000 de controale ITM în Gorj

1

Inspectorii de muncă gorjeni au efectuat, anul trecut, nu mai puțin de 3.203 controale, din care aproape jumătate au avut ca obiect verificarea respectării legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă.

În urma acțiunilor efectuate, pentru deficienţele constatate, inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au aplicat amenzi în cuantum de 2.935.500 lei, din care 482.000 lei pentru nerespectarea normelor securităţii şi sănătăţii în muncă și 2.453.500 lei pentru încălcarea legislației în domeniul relațiilor de muncă, dintre care 1.370.000 lei pentru nerespectarea legislației în vigoare privind munca nedeclarată.

În urma verificărilor, inspectorii de muncă au depistat 71 de cazuri de muncă nedeclarată. Angajatorii depistați cu angajați la negru desfășurau activitate în domenii precum: întreținerea și repararea autovehiculelor, fabricarea și comercializarea produselor textile, confecții, pielărie și încălțăminte, comercializarea produselor din carne, fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase, producție prefabricate din beton, depozitare și manipulare material lemnos, construcţii, colectare și reciclare materiale.