Fonduri europene pentru operatorul Aparegio

7

Comisia Europeană a aprobat Decizia contribuției financiare la proiectul major ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj” pentru un cost eligibil total de 19.913.818 €. „Astfel se încheie prima etapă în implementarea proiectului, cea derulată institutional prin contractul de finanțare semnat în data de 23.12.2020 pentru APAREGIO Gorj S.A. de către Domnul Traian Pătrășcoiu, în calitate de Director General, cu Autoritatea de Management – AM POIM.

Această sumă reprezintă valoarea eligibilă din cea efectiv realizată în acest proiect în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare – POIM, diferența până la cea totală de 21.184.913 € reprezentând contribuția financiară a APAREGIO Gorj S.A.

Emiterea Deciziei de către Comisie reprezintă o bornă obligatorie în vederea etapizării proiectului în scopul continuării finanțării acestuia din fondurile alocate prin Programul Dezvoltare Durabilă, pentru suma de 242.967.544 € (din care eligibilă 201.430.368,47 €).

Reamintim că ”Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj” presupune investiții pentru îmbunătățirea proceselor de captare, tratare și distribuție a apei potabile și pentru colectarea și epurarea apelor uzate în județul Gorj. Lucrările care vor fi realizate în cadrul proiectului sunt localizate în județul Gorj, la nivelul a 69 de localități din 12 UAT-uri, grupate în 14 sisteme de alimentare cu apă, dintre care, 2 sisteme zonale de alimentare cu apă și 12 sisteme de alimentare cu apă“, se arată într-un comunicat al Aparegio.