Cum vor reveni luni elevii în bănci. Situația din Gorj

0

În urma propunerilor înaintate de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, până ieri, 10 septembrie, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Gorj a emis hotărârile privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ, valabil pentru începutul de an școlar 2020-2021.

Astfel, conform acestora, în judeţul Gorj se înregistrează următoarea situație:

– 310 şcoli din 195 unități de învățământ cu personalitate juridică în Scenariul 1: participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitară

– 151 din 95 unități de învățământ cu personalitate juridică în Scenariul 2. Acesta presupune participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, respectiv revenirea parțială (prin rotație de una-două săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție

5 şcoli din 2 unități de învățământ cu personalitate juridică în Scenariul 3: participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online.

Consiliile de administrație de la nivelul fiecărei unități de învățământ au adoptat propunerile în funcție de analiza situației epidemiologice efectuate la nivel național de către direcțiile de sănătate publică și Institutul Național de Sănătate Publică (comunicată în data de 7 septembrie), de infrastructura și de resursele existente în fiecare unitate de învățământ.

Direcția de Sănătate Publică Gorj, Inspectoratul Școlar Județean Gorj și conducerea unităților de invățământ, în conformitate cu atribuțiile ce le revin, răspund de implementarea acțiunilor și măsurilor stabilite.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Gorj analizează și aprobă, săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, prin hotărâre, scenariul în care va funcționa fiecare unitate de învățământ în parte.