Consiliul Județean Gorj va beneficia de programul de asistență tehnică al Comisiei Europene

7

Consiliul Județean Gorj a fost selectat pentru participare în Programul de asistență tehnică START al Comisiei Europene

Consiliul Județean a aplicat în luna februarie, în parteneriat cu Asociația Bankwatch România, la apelul pentru Programul de asistență tehnică START, lansat de Inițiativa Uniunii Europene pentru regiunile carbonifere în tranziție. Gorjul este una dintre cele 4 regiuni din UE selectate pentru a beneficia de suport tehnic din partea Secretariatului Inițiativei în realizarea unei tranziții juste, alături de regiunile Asturias (Spania), Silezia inferioară (Polonia) și Zasavje (Slovenia).

Procesul de asistență tehnică este dezvoltat pe baza nevoilor specifice ale fiecărei regiuni, iar în județul Gorj acesta se va desfășura în cea de-a doua parte a anului 2024. În vederea stabilirii detaliilor implementării, o delegație a Secretariatului Inițiativei pentru regiunile carbonifere în tranziție va efectua o vizită de lucru în județul Gorj.

Prin intermediul acestui program, Grupul de lucru pentru coordonarea tranziției la neutralitate climatică, și Consiliul Județean, în calitate de coordonator, vor beneficia de suport tehnic adaptat pentru realizarea unui portofoliu de proiecte strategice și încurajarea dezvoltării economiei verzi în județ. De asemenea, asistența tehnică va sprijini și întărirea capacității Grupului de lucru, pentru a asigura un proces transparent, participativ și colaborativ de implementare a Programului Tranziție Justă 2021-2027“, se arată într-un comunicat de presă al Consiliului Județean Gorj.

„Faptul că județul Gorj a fost selectat ca una dintre cele 4 regiuni din UE care să beneficieze de programul START este încă o dovadă a potențialului important pe care județul îl are în a dezvolta a economie cu emisii reduse de carbon, în beneficiul tuturor cetățenilor. Gorjul are toate resursele pentru a fi un exemplu în acest proces – competențele tehnice ale lucrătorilor din industria minieră, existența Universității, biodiversitatea, moștenirea culturală, infrastructura de transport al energiei, unul dintre cel mai mare poten/ial de producere a energiei solare din Europa Centrală și de Est. Suntem siguri că acest proces de asistență tehnică va scoate la lumina cele mai bune modalități de valorificare a tuturor acestor resurse extraordinare, inclusiv prin crearea unui cadru pentru diseminarea facilă și transparentă a informațiilor și încurajarea participării tuturor cetățenilor la procesul de tranziție.” – Eliza Barnea, Coordonator Campanie Tranziție Justă, Bankwatch România

„Selectarea județului Gorj pentru participarea în programul START, sub egida Inițiativei UE pentru regiunile carbonifere în tranziție, marchează un moment definitoriu în angajamentul echipei Consiliului Județean Gorj către realizarea unei economii sustenabile și a unei societăți echitabile. Această recunoaștere nu doar că subliniază capacitatea și determinarea regiunii noastre de a aborda cu succes complexitățile tranziției energetice, dar oferă, de asemenea, o oportunitate unică de a modela viitorul Gorjului pe principii de dezvoltare durabilă, inovație și incluziune socială. Efortul nostru comun de a transforma provocările tranziției verzi în oportunități de creștere economică, reindustrializare verde și coeziune socială este acum susținut prin asistență tehnică și expertiză de nivel european, facilitând astfel traseul nostru către un model economic regenerativ, care să valorifice cât mai eficient resursele umane și naturale ale județului”, a spus Cosmin Mihai Popescu, Președintele Consiliului Județean Gorj.

Județul Gorj beneficiază de o alocare de peste 500 milioane euro din Fondul pentru o Tranziție Justă, instrument al Uniunii Europene menit să sprijine regiunile mono-industriale în tranziția lor către un model economic mai sustenabil și mai echitabil.

Primul apel pentru proiecte prin Programul Tranziție Justă, pentru investiții productive în IMM-uri, a fost deschis în luna decembrie 2023 și se va închide la data de 20 aprilie 2024. Participarea la Programul START vine astfel la momentul oportun, pentru a sprijini crearea unui portofoliu de proiecte strategice, ca bază solidă pentru dezvoltarea economiei verzi în regiune, precum și pentru creșterea capacității Grupului de lucru de a înțelege mai bine riscurile și oportunitățile tranziției verzi, de a acționa integrat și de a se coordona.