Măsuri pentru deținătorii de animale în perioadele caniculare

1

Având în vedere condițiile meteorologice existente și care prevăd și pentru perioada următoare temperaturi foarte ridicate, Direcția Sanitară-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj reamintește proprietarilor și deținătorilor de animale că au obligația de a respecta anumite măsuri specifice care să asigure protecția și bunăstarea animalelor şi să evite apariţia stresului termic.

Dacă oamenii se protejează de caniculă prin consumul de cantități mari de apă sau folosind aparate de aer condiţionat, este cât se poate de limpede că în cazul animalelor avem datoria şi obligaţia să luăm măsuri pentru a le proteja de acţiunea căldurii.

Animalele suportă mai greu temperaturile ridicate decât frigul. Lipsa glandelor sudoripare face ca acestea să piardă căldura din corp destul de lent, în special prin respiraţie. Atunci când temperatura mediului ambiant este ridicată, temperatura corporală a animalului creşte într-un timp scurt şi dacă animalul rămane în continuare expus căldurii, atunci scăderea temperaturii corporale nu se mai produce eficient şi apar o serie de probleme care îi pun viața în pericol.

Ȋn aceste situaţii, animalele prezintă o stare de slăbiciune, par foarte obosite, au o respiraţie dificilă, accelerată, apar semne cardiace sau semne digestive (diaree, vomă). Ȋn fazele avansate, animalele pot face convulsii, pot leşina, pot intra în comă şi pot chiar să-şi piardă viaţa.

Dacă animalul prezintă hipertermie, cel mai important este să scoatem animalul din zona călduroasă, să-l adăpostim într-un loc umbrit şi, dacă este posibil, bine ventilat, să-l stropim cu apă şi să-l hidratăm. Apa nu trebuie să fie foarte rece, pentru a preveni şocul termic. Ȋn cazuri grave şi dacă animalul nu dă semne de revenire, trebuie dus urgent la medicul veterinar.

PREVEDERI APLICABILE FERMIERILOR

Fermierii şi ceilalţi proprietari de animale trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte:

– asigurarea unui adăpost corespunzător pentru animale, care să poată oferi protecţie faţă de acţiunea directă a razelor solare;

– asigurarea unor cantităţi suficiente de apă şi de furaje (corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ);

– verificarea bunei funcţionări a echipamentelor de adăpare, de furajare şi a sistemelor de ventilaţie;

– verificarea disponibilităţii echipamentelor de rezervă, în principal a sistemelor de ventilaţie şi a generatoarelor de energie electrică;

– în caz de caniculă, animalele folosite pentru tracţiune, sau alte activităţi de povară, nu vor fi exploatate în intervalul orar 12.00 – 18.00, dacă temperatura la umbră, depăşeşte 25ºC;

– la orice modificare suspectă a stării de sănătate a animalelor, precum şi la apariția oricăror modificări de comportament din partea acestora, deţinătorul are obligaţia ca, pe lângă măsurile enumerate mai sus, să anunţe urgent medicul veterinar responsabil de supravegherea statusului de sănătate al animalelor din localitatea respectivă;

– în cazul în care animalele sunt ţinute afară, trebuie să se asigure existența de umbrare şi de jgheaburi cu apă potabilă;

– dacă sursele de apă sunt greu accesibile sau blocate, apa trebuie administrată manual, în mod regulat, pentru a reduce riscul de deshidratare.

PREVEDERI APLICABILE ADMINISTRAŢIILOR LOCALE

– administraţiile locale, pe teritoriul cărora există animale în transhumanţă, trebuie să cunoască situaţia reală şi să informeze deţinătorii de animale despre fenomenele prognozate;

– consiliile locale şi fermierii trebuie să se asigure că există posibilităţi optime de colectare şi neutralizare a deşeurilor animaliere;

– să asigure locuri prestabilite pentru retragerea animalelor, în cazuri excepţionale.

PREVEDERI APLICABILE DEŢINĂTORILOR DE ANIMALE DE COMPANIE

– pentru animalele de companie care sunt ținute afară (câini, pisici, iepuri etc.), este important să se asigure o sursă de apă potabilă care să fie împrospătată cât mai des, precum şi un adăpost corespunzător împotriva razelor solare;

evitarea transporturilor în această perioadă, iar dacă nu este posibil, animalele nu vor fi ținute excesiv în vehicule, expuse în mod direct şi pe o perioadă îndelungată la radiații ultraviolete şi la temperaturi ridicate;

– în această perioadă, hrana animalelor nu trebuie să fie bogată în grăsimi, iar apa va fi pusă în locuri uşor accesibile şi schimbată de mai multe ori pe zi, iar dacă este posibil să fie oferită în mai multe vase, pentru a încuraja consumul.

PREVEDERI APLICABILE DEŢINĂTORILOR DE CAI

– ca şi în cazul animalelor de crescătorie, caii şi poneii ținuți afară în timpul zilei trebuie să aibă acces la adăpost umbrit;

– de asemenea, aceste animale trebuie să aibă acces nelimitat la sursele de apă şi hrană, fiind necesară asigurarea unor surse alternative de adăpare;

– dacă sursele de apă sunt greu accesibile sau blocate, apa trebuie administrată manual, în mod regulat, pentru a reduce riscul de deshidratare;

– animalele folosite pentru tracțiune sau alte activități de povară nu vor fi exploatate în intervalul orar 12.00 – 18.00 dacă temperatura depășește, la umbră, valoarea de 25ºC.

PREVEDERI APLICABILE TRANSPORTATORILOR DE ANIMALE

– sunt obligaţi prin lege să nu transporte animalele într-un mod care le-ar putea provoca răni sau suferinţe inutile;

transporturile trebuie realizate pe timpul nopţii, sau în primele ore ale dimineţii, astfel încât să fie evitate orele cu temperaturi crescute din timpul zilei;

– înainte de a pleca la drum, este obligatorie verificarea condiţiilor de microclimat existente în mijlocul de transport, dacă sunt adecvate şi asigurate pe întreaga durată a transportului;

– înainte ca animalele să fie încărcate în mijlocul de transport trebuie verificate traseul şi alte aspecte legate de călătorie, astfel încât, după încărcarea acestora, plecarea să se facă în cel mai scurt timp;

– la temperaturi crescute, densitatea de încărcare a animalelor în mijlocul de transport va fi redusă cu 10-20% din capacitatea maximă de încărcare autorizată, în funcţie de specie, talie, varstă şi stare fiziologică;

– în cazul în care călătoria nu începe în cel mai scurt timp de la îmbarcare, şoferii trebuie să aibă planuri de urgenţă pentru a îngriji animalele, în funcţie de necesităţi;

– pentru călătorii de peste 8 ore, sistemele de ventilaţie din vehicul trebuie să fie capabile să menţină temperatura de confort termic în compartimentul animalelor pe toată durata transportului astfel încât în orice moment al călătoriei temperatura să fie cuprinsă între 5°– 30°. De asemenea, apa trebuie să fie asigurată permanent.

SURSA DE APĂ POTABILĂ

Cel mai mare risc pentru animale, pe timp de caniculă, este lipsa apei, care conduce la deshidratarea animalului şi poate provoca suferinţă şi chiar moarte. Pentru reducerea acestui risc trebuie să se acorde prioritate animalelor care nu au acces facil la sursele de apă. Animalele tinere, cele hrănite preponderent cu furaje uscate şi animalele care alăptează prezintă risc crescut de deshidratare.

Dacă numai o sursă de apă potabilă este disponibilă, trebuie avute în vedere nevoile zilnice ale unui animal în funcţie de specie, talie, rasă şi stare fiziologică.

Este extrem de important ca apa de băut destinată animalelor să fie împrospătată cât mai des, mai cu seamă dacă este oferită acestora în vase de plastic.

În cazul în care există doar o sursă limitată de apă potabilă, trebuie avut în vedere necesarul zilnic de apă al unui animal, în funcție de specie, talie, rasă şi stare fiziologică:

 

SPECIE

Cantitate de apă recomandată

– vaci de lapte

38 – 52 litri

– bovine

38 litri

– cabaline                    20 – 45 litri
– porcine

 4 – 11,5 litri

– ovine                       6 litri
– păsări de curte                      0,5 litri

 

Aceste cifre variază în funcţie de vârsta animalului, starea fiziologică, temperatura mediului ambiant şi umiditate.

Toţi deţinătorii de animale au obligaţia legală de a lua toate măsurile necesare, astfel încât să asigure respectarea standardele privitoare la bunăstarea animalelor deţinute.