O nouă serie de bilete de tratament pentru pensionari

S-au primit biletele de tratament balnear pentru seria nr.15/2023 cu data de intrare în perioada 13 – 16 OCTOMBRIE 2023. În această serie, Casei Județene de Pensii Gorj i-au fost repartizate 118 bilete pentru tratament balnear. Din cele 118 bilete pentru tratament balnear primite de către CJP Gorj, 97 de bilete au fost alocate automat, prin aplicația SPA, solicitanților în funcție de punctajul obținut.

Biletele de tratament balnear, atât cele repartizate cât și cele nerepartizate, se pot ridica de la sediul instituției în zilele de 2, 3, 4, 5 si 6 octombrie 2023, în funcție de data comunicată fiecărui beneficiar. În cazul în care titularul nu se prezintă pentru ridicarea biletului la data programată și nu a anunțat, în prealabil, instituția despre acest fapt, repartiția este anulată iar biletul se redistribuie altui solicitant.

Situația locurilor disponibile pentru seria nr.15/2023, cu data de intrare în perioada 13 – 16 octombrie 2023, se prezintă astfel:

  • AMARA – 1 loc
  • BALA – 14 locuri
  • GEOAGIU – 1 loc
  • MONEASA – 1 loc
  • PUCIOASA – 2 locuri
  • SLANIC MOLDOVA – 2 locuri

Aceste locuri se pot elibera persoanelor interesate, indiferent dacă au depus sau nu cerere. Toate biletele nevalorificate până în data de 6 octombrie 2023, ora 13:00, vor fi redistribuite începând cu data de 9 octombrie 2023, ora 8:00, până inclusiv în data de începere a seriei. Biletele de tratament balnear se eliberează beneficiarilor numai după legitimarea acestora, acestea fiind eliberate doar personal titularului, sau unei alte persoane, desemnate de către titular prin procură autentificată, din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.