Dispeceratul regional Târgu-Jiu, în lucru

2

În cadrul “Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, Aparegio Gorj și-a propus investitii în unitățile teritoriale-administrative: Târgu-Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu-Cărbunești,Țicleni, Novaci, Tismana, Turceni, Peștișani, Turcinești, investiții ce se vor realiza prin intermediul a 26 contracte de lucrări, 2 contracte de furnizare și 4 contracte de servicii cuprinse în proiect. Se vor realiza, în principal, 25 stații de tratare a apei potabile, 61 km de conducte de aducțiune, 79 km de rețele de distribuție de apă potabilă, 3 stații noi de epurare ape uzate, 234 km de rețele de canalizare, 79 stații noi de pompare ape uzate.

În cadrul contractului CL1 – „ Proiectare și execuție sistem SCADA și sistem integrat de management Târgu-Jiu ”, lucrările au avansat, astfel că după finalizarea clădirii dispecer de la Iezureni ,s-au demarat si avansat lucrările la sediul Dispeceratului Regional Târgu-Jiu în procent de 55%.Clădirea va avea dotări de ultimă generație, doar sistemul SCADA și Sistemul Integrat de Management având o valoare de 2,036,105.50 lei.

SCADA-DTR Târgu-Jiu va trebui să asigure controlul și supervizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din aria proiectului, o gestiune performanță a activităților și activelor companiei. De asemenea,pentru o monitorizare eficientă a punctelor de date modernizate pe proiectul de finanțare POIM, este necesară în primul rând actualizarea(hardware și software) la noile stardarde informatice a actualului Dispecerat Regional care va asigura o organizare mai eficientă a serviciului tehnicde exploatare și mentenanță, respectiv supravegherea centralizată a parametrilor tehnologici de funcționare și achiziția datelor de la instrumentația de proces(senzori presiune, nivele rezervoare, debitmetrele zonale, senzori clor remanent)

Dispeceratul regional Târgu-Jiu se va alătura celor alte 10 dispecerate locale de apă/apă uzată, implementate pe POS1 și POIM, respectiv : Motru, Bumbești-Jiu, Iezureni, Țicleni, Târgu-Cărbunești, Novaci, Peștișani, Tismana, Turceni, Rovinari.

Noul sistem SCADA-DTR va fi astfel proiectat încât să permită extinderea pe viitor și integrarea în acesta a tuturor sistemelor SCADA locale care gestionează activitățile de: producție apă, epurare apă, tratare, canalizare, debitmetrie rețea, presiune.

Scopul acestei investiții îl constituie creșterea randamentului de funcționare a sistemului de alimentare cu apă și canalizare, reducerea cheltuielilor operaționale respectiv creșterea calității serviciului de furnizare a apei consumatorilor abonați.

CL1 – „ Proiectare și execuție sistem SCADA și sistem integrat de management Târgu-Jiu ” are o valoare de 4.880.696,19 lei, antreprenorul contractului fiind S.C. ADREM Engineering S.R.L.