Consiliul Județean Gorj extinde Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu

1

Consiliul Județean Gorj are în implementare proiectul „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020. Acesta vizează extinderea centrului școlar cu o construcție nouă.

Proiectul are o valoare totală ce se ridică la suma de 8.106.518,79 lei, din care 4.216.425,24 lei reprezintă contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj.

Creșterea calității actului educațional, scopul principal al acestei importante investiții în domeniul educației, se va realiza prin înființarea următoarelor spații: atelier pentru activități de pre-profesionalizare; centru de documentare și informare pentru învățământul special și special integrat; atelier de instruire practică învățământ profesional special; sală de educație plastică și artterapie; sală de ludoterapie; sală pentru activități de kinetoterapie.

„Creșterea nivelului de confort și funcționalitate a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu, precum și creșterea gradului de participare a copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale, sunt aspecte ce se află, în permanență, pe agenda de priorități a Consiliului Județean Gorj.

În acest moment, au fost parcurse toate etapele pentru încheierea contractului ce are ca obiect servicii de proiectare și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție, ofertantul declarat câștigător urmând să semneze contractul de achiziție publică”, a anunțat Consiliul Județean Gorj.