Aparegio Gorj achiziționează apometre inteligente

0

Aparegio Gorj și-a atins unul dintre obiectivele propuse pentru anul 2023. Este vorba despre semnarea a două contracte care să vină în sprijinul abonaților operatorului. Astfel, în cadrul proiectului Achiziționarea și montarea/implementarea de către APAREGIO GORJ S.A. de contori inteligenți și de echipamente și software pentru digitalizarea activității de management al pierderilor pentru eficientizarea sistemului de alimentare cu apă al Municipiului Târgu Jiu”, s-au semnat :

  • “Achizitionarea si montarea/implementarea de către APAREGIO GORJ S.A. de contori inteligenți pentru sistemului de alimentare cu apă al Municipiului Târgu Jiu” pentru reducerea pierderilor de apă în sistemul de alimentare cu apă în Municipiul Târgu Jiu. Proiectul denumit „Platformă digitală de colectare respectiv stocare, integrare, analiza, raportare și management datea fost atribuit firmei VESTRA INDUSTRY S.R.L., are o valoare de 409.135,16 lei, la care se adaugă T.V.A în valoare de 1.027.735,68 lei și presupune achiziția și montarea  a 7666 de contoare noi care vor înlocui contoarele mecanice existente, până la 31.12.2023
  • Achizitionarea și montarea/implementarea de către APAREGIO GORJ S.A. de echipamente și software pentru digitalizarea activității de management al pierderilor pentru eficientizarea sistemului de alimentare cu apă al Municipiului Târgu Jiu (loggeri si vane)”.Proiectul denumit „Platformă digitală de colectare respectiv stocare, integrare, analiza, raportare și management date”, a fost atribuit companiei ENVIROTRONIC S.R.L. , are o valoare de 932.485,00 lei la care se adaugă T.V.A în valoare de  747.172,15. lei. Obiectivul investiției vizează achiziționarea unui set de 173 loggeri de zgomot și a unui debitmetru electromagnetic  cu transmisie date prin telemetrie.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 9.832.394,33 lei (fără TVA), respectiv 11.700.549,24 lei cu TVA, din care:

  • AM POIM acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 9.057.601,66 lei (fără TVA), echivalentă cu 92,12% din valoarea totală eligibilă aprobată;
  • Contribuție UAT TG.-Jiu -184.849,01 lei – fără TVA (aprobată prin HCL 673/28.11.2022);
  • Contribuție APAREGIO GORJ S.A. – 589.943,66 lei – fără TVA