Anunț plată facturi scadente!!!

3

În perioada 19.07.2023-21.07.2023 au fost notificate pentru neplata facturilor restante (facturi ce depășesc scadența) următoarele Asociații din Municipiul Târgu Jiu.
– As.7 ANL, As.36, , As. 63, As 75, As. 9, As.39, As 56, As.205, As. 113, As. 42, As.133, As.14, As.155, As.60, As. 46
Vă rugam să achitați facturile restante la asociație. Neplata facturilor scadente va atrage după sine debranșarea de la rețeaua de apă potabilă, după cum urmează:
– 31.07.2023 As.7ANL, As.36, As. 63, As. 75, As.9
-01.08.2023 As. 39, As. 56, As. 205, As.113, As.42
-02.08.2023 As. 133, As.14, As. 155, As. 60, As. 64