Anunț pentru beneficiarii pensiei de urmaș

1

Potrivit prevederilor legale în ceea ce privește sistemul de pensii publice, Casa de Pensii Gorj înștiințează beneficiarii pensiei de urmaș că trebuie să facă dovada continuării studiilor pentru a putea beneficia în continuare de acest drept.

 

În condițiile în care copilul beneficiar al unei pensii de urmaş nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs. Copiii urmași în vârstă de peste 16 ani, au obligația să prezinte adeverința din care să rezulte că în anul școlar în curs, urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii. Data scadentă de depunere a adeverinței este 25 septembrie 2023.

În cazul nedepunerii adeverinței menționate, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie a anului în curs se reține de la plată potrivit procedurii.

Întrucât anul universitar începe cu 1 octombrie și, în consecință, studenții urmași, în vârstă de până la 26 ani, sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 25 septembrie a dovezii privind continuarea studiilor, într-o primă fază, aceștia au obligația ca până la data menționată (25 septembrie) să depună la sediul caselor teritoriale de pensii o declarație pe propria răspundere în acest sens. În cazul nedepunerii declarației pe propria răspundere în sensul continuării studiilor, până la data de 25 septembrie, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie va fi reținută de la plată.

“Facem precizarea că studenții urmași care au depus declaraţia pe propria răspundere au obligația ca până la data de 25 octombrie a anului în curs să prezinte caselor teritoriale de pensii adeverința în original sau copie/electronic din care să rezulte că în anul universitar în curs, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii. În situația neprezentării adeverinței prin care se face dovada continuării studiilor, într-una din formele menţionate până la data de 25 octombrie a anului în curs, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie va fi reținută de la plată, potrivit procedurii. Dacă până la data de 25 decembrie a anului în curs, nu se prezintă originalul adeverinţei, pensia de urmaș se suspendă începând cu prima zi a lunii următoare, respectiv cu data de 1 ianuarie a anului următor.”, a transmis Casa de Pensii Gorj.