ANUNȚ: Carierele Peșteana, Husnicioara și Lupoaia vor fi închise

4

Reprezentanții Complexului Energetic Oltenia au anunțat care sunt perimetre miniere care se vor închide până în anul 2025.

„Singurele cariere care se vor închide până în anul 2025 sunt acelea care își vor epuiza resursele în această perioadă sau cele a căror operare va deveni ineficientă din cauza costurilor foarte mari. În această situație se regăsesc carierele Peșteana, Husnicioara și Lupoaia”, a precizat CE Oltenia.

Personalul existent în aceste cariere în 2025, rămas după ieșirea la pensie a unui număr considerabil de angajați, va fi redistribuit în celelalte cariere pentru funcționarea acestora la capacitate, în vederea asigurării necesarului de cărbune pentru termocentralele Rovinari și Turceni.

Având în vedere evoluția tehnologică a perimetrelor miniere rămase în exploatare începând cu anul 2026, carierele Jilț Sud și Jilț Nord se vor reorganiza într-o singură carieră, precum și carierele Tismana și Pinoasa.

Necesarul de lignit pentru asigurarea funcționării grupurilor energetice pe cărbune (3 grupuri în Rovinari și 2 în Turceni) va fi asigurat din perimetrele Roșia si Tismana-Pinoasa pentru Rovinari, iar pentru Turceni va fi asigurat din perimetrele Jilț si Roșiuța.

Planul de restructurare și decarbonare a Complexului Energetic Oltenia va fi înaintat spre analiză Comisiei Europene. Planul prevede investiții de circa 9 miliarde de lei.