Amenzi pentru trei spitale din Gorj

2

Trei din cele șapte spitale din județul Gorj nu au autorizație de securitate la incendiu. În urma verificărilor efectuate și a deficiențelor constatate, pe linia prevenirii incendiilor, inspectorii de prevenire din cadrul ISU Gorj au aplicat 45 de avertismente și 5 amenzi contravenționale în cuantum de 35.000 lei.

Pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale s-au avut în vedere și controalele efectuate anterior la aceste categorii de construcții de către reprezentanții instituției noastre, luându-se în considerare aplicarea graduală a sancțiunilor pentru neregulile identificate pe linia prevenirii incendiilor.

Au existat cazuri în care neregulile constatate au putut fi remediate pe loc, iar pentru neregulile constatate care nu au putut fi remediate s-au stabilit termene de remediere, conform prevederilor legale.

Au fost aplicate sancțiuni contravenționale pentru următoarele deficiențe constatate: nesolicitarea și obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru modificările constructive aduse unității sanitare, depozitarea diferitelor materiale sau obiecte de mobilier care reduc lățimea căilor de evacuare în caz de incendiu, instalații electrice care nu sunt exploatate corespunzător.

Unitățile amendate sunt cele din Târgu Jiu, Târgu-Cărbunești, Rovinari, Novaci și Bumbești-Jiu.

 

 

Principalele deficiențe identificate: lipsa solicitării autorizației de securitate în caz de incendiu, iar multe dintre instalațiile electrice erau exploatate necorespunzător sau erau improvizate.

Mai mult decât atât căile de evacuare în caz de incendiu erau blocate de diverse materiale sau mobilier.