O nouă serie de bilete de tratament pentru pensionari

S-au primit biletele de tratament balnear pentru seria nr.16/2023 cu data de
intrare în perioada 29 – 31 OCTOMBRIE 2023. În această serie, Casei Județene de Pensii Gorj i-au fost repartizate 113 bilete pentru tratament balnear.

Din cele 113 bilete pentru tratament balnear primite de către CJP Gorj, 85 de
bilete au fost alocate automat, prin aplicația SPA, solicitanților în funcție de
punctajul obținut. Repartizarea nominală pe stațiuni este afișată la sediul instituției, cât și pe pagina de internet a CJP Gorj: https://cjpgorj.ro/prestatii/bilete-de-tratament/2023.

Biletele de tratament balnear, atât cele repartizate cât și cele nerepartizate, se
pot ridica de la sediul instituției în zilele de 16, 17, 18, 19 si 23 octombrie 2023, în funcție de data comunicată fiecărui beneficiar.
În cazul în care titularul nu se prezintă pentru ridicarea biletului la data programată și nu a anunțat, în prealabil, despre acest fapt, repartiția este anulată iar biletul se redistribuie altui solicitant.
Situația locurilor disponibile pentru seria nr.16/2023, cu data de intrare în perioada 29 – 31 octombrie 2023, se prezintă astfel:

  • AMARA – 4 locuri
  • BALA – 19 locuri
  • BUZIAS – 2 locuri
  • MONEASA – 1 loc
  • PUCIOASA – 2 LOCURI

Aceste locuri se pot elibera persoanelor interesate, indiferent dacă au depus sau
nu cerere. Toate biletele nevalorificate până în data de 23 octombrie 2023, ora 16:00, vor fi
redistribuite începând cu data de 24 octombrie 2023, ora 8:00, până inclusiv în
data de incepere a seriei.

Biletele de tratament balnear se eliberează beneficiarilor numai după legitimarea
acestora, acestea fiind eliberate doar personal titularului, sau unei alte persoane,
desemnate de către titular prin procură autentificată, din care să rezulte că
mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.