Prefectura Gorj: Dezbatere cu privire la Programul Tranziție Justă

Programul Tranziție Justă 2021-2027 (PTJ) a fost aprobat de către Comisia Europeană, răspunzând nevoilor de investiții definite la nivelul planurilor teritoriale pentru o tranziție justă.  

 

PTJ este structurat pe 7 axe prioritare, fiind elaborate în acord cu obiectivul specific al Uniunii Europene (UE) de a permite regiunilor și cetățenilor să facă față efectelor sociale, asupra ocupării forței de muncă, economice și de mediu ale tranziției către țintele energetice și climatice ale Uniunii pentru 2030 și o economie neutră din punct de vedere climatic a Uniunii până în 2050, în temeiul Acordului de la Paris.

În august 2023, s-a finalizat etapa de consultare publică pentru ghidul solicitantului aferent investițiilor pentru dezvoltarea investițiilor productive în cadrul IMM și pentru crearea de locuri de muncă durabile, ghidul solicitantului fiind în proces de consolidare cu observațiile primite, iar procedura de aprobare a criteriilor de evaluare și selecție de către Comitetul de Monitorizare fiind în curs de derulare.  Precizăm că au fost preluate propunerile primite în acord cu prevederile PTJ 2021-2027 aprobat de către CE și cu legislația națională și europeană în vigoare. În 30 august a fost organizată o întâlnire de lucru în cadrul grupului județean Gorj pentru coordonarea tranziției la neutralitatea climatică cu scopul reflectării specificului local în criteriile de evaluare și selecție, precum și în prioritizarea domeniilor la finanțare pentru a crea premisele reconversiei teritoriilor către o economie verde.

Prioritatea din perspectiva Consiliului Județean Gorj, în calitate de coordonator tehnic al procesului de tranziție la nivelul județului este lansarea, în cel mai scurt timp posibil, a primelor apeluri de proiecte ale acestui program

Investițiile vizate prin ghidul solicitantului aferent investițiilor pentru dezvoltarea investițiilor productive în cadrul IMM și pentru crearea de locuri de muncă durabile vor fi singurele adresate mediului de afaceri. Astfel ca vor exista și în continuare ample oportunități pentru a acomoda toate inițiativele și propunerile de sprijinire a mediului de afaceri compatibile cu PTJ 2021-2027, cu legislația în domeniul ajutorului de stat, legislația națională și europeană aplicabilă.

Consiliul Județean Gorj și grupul teritorial pentru gestionarea tranziției au dat dovada de deschidere și transparență și de respectarea principiului parteneriatului în ceea ce privește această oportunitate de finanțare fără precedent pentru județul nostru.  Cu toate acestea, trebuie ținut cont și de faptul că o prelungire suplimentară a dezbaterilor pe ghidul solicitantului poate face imposibilă deschiderea apelului de proiecte înainte de ianuarie 2024. Acest lucru nu este de oportun raportat la nevoile de finanțare care exista la nivelul județului și la strategia de implementare a programului.

Potrivit Programului Tranziție Justă aprobat, instituțiile cu atribuții în organizarea și derularea activităților legate de implementarea programului menționat, la nivelul județului Gorj sunt Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management (AM), Agenția de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar (OI) și Grupul județean pentru tranziția la neutralitate climatică Gorj, aflat în coordonarea Consiliului Județean Gorj.

Gestionarea organizării, operaționalizării, implementării și monitorizării Fondului de Tranziție Justă este atributul exclusiv al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, singura autoritate centrală a statului român care poate decide mecanismele de desfășurare a activităților circumscrise obiectivului, inclusiv activitatea de consultare publică în vederea agregării ghidurilor solicitanților.

Orice demers al unei alte entități publice sau al unei persoane, care deține o funcție de demnitate publică, de substituire a competențelor legale ale MIPE, fără a avea o delegare sau un acord în acest sens, poate fi considerat de către organele judiciare abuz în serviciu.