Proiectul „Tehnici și strategii inovatoare în recrutarea studenților” la UCB

Institutul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare din cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu implementează în perioada aprilie – decembrie 2023 proiectul „Tehnici și strategii inovatoare în recrutarea studenților” obținut prin competiția de granturi interne organizată la nivelul  comunității academice în perioada 10.02.2023 – 31.03.2023.

Proiectul „Tehnici și strategii inovatoare în recrutarea studenților” se concentrează pe identificarea cerințelor și nevoilor absolvenților de învățământ liceal în ceea ce privește următoarea etapă educativă – studiile universitare și sprijinirea ideilor inovatoare care pot aduce soluții eficiente și relevante în marketingul universitar.

Scopul principal al acestui proiect este de a examina și revizui în mod sistematic studiile actuale care s-au efectuat în domeniul marketingului universitar, în paralel cu realizarea unei analize empirice la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu care să conducă la identificarea celor mai adecvate strategii de atragere a absolvenților de învățământ liceal în continuarea educației la nivel universitar.

Un alt obiectiv avut în vedere este promovarea unui ecosistem colaborativ și facilitarea creării și dezvoltării unor idei inovatoare prin intermediul unor evenimente de networking desfășurate împreună cu parteneri din mediul preuniversitar (workshop-uri, seminare și cursuri interactive etc) ce sunt planificate a se desfășura începând cu luna septembrie 2023.

Pentru încheierea de parteneriate, invităm cadrele didactice din învățământul preuniversitar să se alăture proiectului nostru astfel încât să creăm sinergii între cei implicați în procesul educațional, pentru a aduce beneficii directe tinerilor noștri și comunității educaționale în ansamblu.

Mai multe informații despre proiectul „Tehnici și strategii inovatoare în recrutarea studenților” și pentru încheierea de parteneriate pot fi solicitate la adresa de e-mail icdi.ucb@gmail.com.