Lucrări pe cursurile de apă din Gorj

Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj execută lucrări pe cursurile de apă afectate de inundațiile produse în perioada anterioară. „Pe pârâul Cartiu, la Turcinești și pe pârâul Jaleș la Stolojani se intervine cu utilajele din dotare pentru decolmatarea albiei minore, în vederea asigurării secțiunii optime de tranzitare a viiturilor. Pe pârâul Blahnița, la Blahnița de Sus, se îndepărtează din albia minoră material lemnos adus în timpul viiturilor, care constituie adevărate baraje în scurgerea normală a apelor. Pe digul de apărare, râu Motru la Motru, mal stâng, personalul muncitor execută lucrări de întreținere pereul rostuit, urmând să se execute lucrări de întreținere covor vegetal la digurile din administrare”, a precizat ing. Doina Isar din cadrul SGA Gorj.